Reklamacije

Reklamacija izdelka

Pri reklamaciji izdelka upoštevajte naslednja navodila in pravila:

Prosimo, da pri reklamacijah upoštevate tudi naslednjo garancijsko izjavo:

Garancijska izjava

Izjavljamo, da bo izdelek brezhibno deloval, če bo uporabnik upošteval priložena navodila za uporabo. KARTUŠARNA d.o.o. se obvezuje, da bo vse okvare in tehnične pomanjkljivosti, ki bi nastale na izdelku ob normalni uporabi, popravil/zamenjal v garancijskem roku (45 dni).

Proizvajalec nudi za imenovani izdelek 1 oz. 2 leti garancije od dneva nakupa ali drug zakonsko določen garancijski rok ob naslednjih pogojih:

Dodatne informacije v zvezi z reklamacijami

Na telefonski številki 02 70 70 700 vsak delovni dan od 8. do 18. ure.
Elektronski naslov za reklamacije: reklamacije@kartusarna.si.